Lời Ngỏ   Tài Chánh   Địa Điểm   Tin Tức
TRUNG THU.COM
 

menu

Liên lạc BTC?    Xin viết thư về: trungthuhoingo@yahoo.com       hoặc gửi tin vào: http://groups.yahoo.com/group/trungthu/

 

Title2

Bên Lề Hội Ngộ Tập Văn Nghệ Ðêm Hội Ngộ Lễ Cầu Siêu
Du Ngoạn Bắc Cali Hậu Hội Ngộ Hình Kỷ Niệm Dư Âm Hội Ngộ

_____________________________________________________________

Title Video

Get Adobe Flash player

_____________________________________________________________


BTC Hội Ngộ Trung Thu lần VII - 2015 "Hạ Vàng" gồm có:

Trưởng Ban: Nguyễn Văn Thông (Bảng Vàng - CA)
Điều hợp chương trình Hội Ngộ: Lớp Bảng Vàng
Tiếp Tân: Võ Thị Anh Đào (Bảng Vàng - IL)
Lê Thị Mỹ Liên (Bảng Vàng - CA)
Nguyễn Thị Mùi (Bảng Vàng - CA)
Thông Tin: Nguyễn Thị Liên (Bảng Vàng - MA)
Đặng Hoàng Oai Tony (Bảng Vải - CA)
Thủ Quỹ: Trần Đình Đạt (Bảng Vải - CA)
Châu Ánh Tuyết (Bảng Vải - PA)
Văn Nghệ : Dương Tuý Phượng (Bảng Trắng - MA)
Lê Hồng Mai (Bảng Trắng - CA)
Ẩm Thực: Trần Đình Đạt (Bảng Vải - CA)
Trang Trí  & Tranh: Nguyễn Kim Hương Việt (Bảng Vải - CA)
Quay Phim & Chụp Hình: Phạm Năng Toàn (Bảng Trắng - CA) 
và thân hữu Vũ Thanh Vân
Update trang Web: Châu Ánh Tuyết (Bảng Vải - PA)
Trần Ngọc Điệp (Bảng Vàng - France)

Với sự giúp đỡ của: Chị Dương Thị Loan (Bảng Đỏ), Chị Đồng Thị Diệu (Bảng Xanh Nhạt), Trần Văn Phú (Bảng Vàng),Trần Thị Thanh-Hương (Bảng Trắng),Hồ Thị Huỳnh-Hoa (Bảng Xanh Đậm)