Phiếu Đặt Mua DVD
Trung Thu Hội Ngộ kỳ 7 năm 2015

 
     
  Tên Họ:  
   
     
  Email:  (Xin điền vào để BTC có thể gởi email xác nhận đã đặt mua, báo tin nhận tiền và gởi hàng DVD.)

 
 
  Shipping address  
  Ship To Name ( leave blank if same as above)
 
  Street Address:
 
  Street Address line 2:
 
  City:
 
  State:
 
  Zipcode:
 
     
  Giá Tiền  
 
1 DVD - $15 6 DVD - $47 11 DVD - $76 16 DVD - $106
2 DVD - $25 7 DVD - $54 12 DVD - $82 17 DVD - $112
3 DVD - $29 8 DVD - $61 13 DVD - $88 18 DVD - $118
4 DVD - $37 9 DVD - $68 14 DVD - $94 19 DVD - $124
5 DVD - $45 10 DVD - $70 15 DVD - $100 20 DVD - $130
 
     
  Số lượng DVD
    ( 1 - 20 )
 
     
  Xin vuil lòng viết ngân phiếu tên David Tran và gởi về địa chỉ bên dưới.
Ngày cuối để gởi tiền là 30 tháng 9 năm 2015.
 
 
  David Tran
16027 Brookhurst St  #G259
Fountain Valley, CA 92708
 
     
Xin liên lạc với ban tổ chức qua điện thư OrderDVD.HN2015@trungthu.com nếu cần biết thêm chi tiết.
Cám ơn.